คนเดินสามแพร่ง - Sam Phraeng Walking Street

ถนนคนเดินกรุงเทพ Walking Street in Bangkok, Thailand

ที่อยู่ / Address:
Lan Phu Ta Ret
Phraeng Nara - Phraeng Phuthon - Phraeng Sappasart
Tambon San Chao Pho Sua
Amphoe Phra Nakhon
Bangkok 10200, Thailand

เวลา เปิด-ปิด / Open Hours:
11.00-23.00 (Only Festival)