คนเดินเทศบาลชุมพร - Thetsaban Chumphon Walking Street

ถนนคนเดินชุมพร Walking Street in Chumphon, Thailand

ที่อยู่ / Address:
Near San Lak Mueang (City Pillar Shrine Chumphon)
Thetsaban Chumphon
Poramintaramakka Road
Tambon Tha Taphao
Amphoe Mueang
Chumphon 86000, Thailand

เวลา เปิด-ปิด / Open Hours:
Fri
Sat 17.00-20.00