คนเดินตลาดนัดจตุจักร - Jatujak Market Walking Street (JJ Market)

ถนนคนเดินกรุงเทพ Walking Street in Bangkok, Thailand

ที่อยู่ / Address:
Kamphaeng Phetch Road
Tambon Chatuchak
Amphoe Chatuchak
Bangkok 10900, Thailand

เวลา เปิด-ปิด / Open Hours:
Sat
Sun 10.00-17.00